Spowiedź

Przed i w czasie każdej Mszy Świętej

Godziny Mszy Świętej

W niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30

W dni powszednie: 7.00, 18.00

W uroczystości i święta nakazane: 7:00, 9:00, 18:00

Obserwujcie nas

Nr konta parafii

 
92 1090 1157 0000 0001 0370 6855 

Rzymskokatolicka Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli

ul. Popiełuszki 3

63-700 Krotoszyn

 

62 725 27 18

 

biuro@andrzej-bobola.pl

Rzymskokatolicka Parafia

pw. Świętego Andrzeja Boboli w Krotoszynie 

 

INTENCJE MSZALNE  22 - 29.01.2023r.

III Niedziela
Zwykła
22.01.2023

7.30

1/+ Stanisława(K) i Wojciech Chlebowscy, Tadeusz i Kazimiera(K)
       Michalak i zm. z tych rodzin.

2/+ Jerzy Musiał- int. od Heleny Kubiak z synem.

9.00

1/ W intencji Antoniny w 1 roczn. urodzin z podziękowaniem za otrzy-
     mane łaski i z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha
     Św., opiekę Matki Bożej, Świętych Patronów, Aniołów Stróżów
     i łaskę zdrowia dla Antoniny i całej rodziny oraz o szczęśliwe             rozwiązanie.

10.30

1/+ Marianna(K), Bolesław(M) Morgiel, Kazimiera(K), Jan Jamry,
      Marian(M) Barczak, Irena, Jan Ignasiak.

12.00

1/+ Michał Zybała- int. od mamy i brata Marcina z rodziną.

18.30

1/+ Marek Napierała w 1 r.śm., Antoni(M) Szóstak w 6 r.śm. i zm. z rodziny.

Poniedziałek
23.01.2023

7.00

1/+ Sabina Konieczna- int. od cioci Uli z Sulmierzyc.

2/+ Sabina Konieczna- int. od Tomasza i Marzeny Mazurkiewicz.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda

Wtorek
24.01.2023

 

7.00

1/+ Krzysztof(M) Szóstak- int. od Ilony i Grzegorza Królów z córkami i zięciem.

2/+ Michał Zybała- int. od pracowników firmy ,,OLKER”.

3/+ Michał Zybała- int. od kuzyna Andrzeja z żoną i dziećmi.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

 Środa 25.01.2023

 

 7.00

1/+ Sabina Konieczna- int. od rodziny Worsztynowiczów i Breierów.

2/+ Janina(K) Kaik- int. od rodziny Chudzińskich.

3/+ Józef Czubak – od żony Ireny.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

Czwartek

26.01.2023

 

7.00

1/+ Barbara Kaczmarek- int. od rodzin Zychów i Gruszków.

2/+ Maria Paterek – od siostry Zofii z rodziną.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

 Piątek
27.01.2023

 

 

7.00

1/+ Edmund(M) Jamry- int. od rodziny Kozalów.

2/+ Michał Zybała – od kuzynki Katarzyny z mężem i synami.

3/+ Józef Czubak – od córki Doroty z Sebastianem. 

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

Sobota 

28.01.2023

 

 7.00

1/+ Natalia i Ignacy Kniter, Katarzyna i Franciszek(M) Nowaczyńscy i
       zmarłych z rodziny.

2/+ Maria Paterek – od chrześnicy Honoraty z rodziną.

18.00

1/+ Za zmarłych z rodzin Płonków, Misiaków, Tysiaków, Mikołajczyków i Kazimierz(M) Kijewski.

IV Niedziela
Zwykła
29.01.2023

7.30

1/ W 40 roczn. ślubu Iwony i Ireneusza z podziękowaniem za otrzymane
    łaski i z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św.,
    opiekę Matki Bożej, Świętych Patronów, Aniołów Stróżów i łaskę
    zdrowia dla Jubilatów i całej rodziny.

2/+ Ryszard(M) Brzeziński- int. od wnuków Michaliny i Łukasza.

9.00

1/+ Krzysztof(M) w 9 r.śm. i Edmund(M) Zielonka i zm. z rodziny.

10.30

1/+ Stanisława(K) i Stanisław(M) Paterek i zm. z rodziny.

12.00

1/ Za Parafian.

18.30

1/+ Tadeusz i Marianna(K) Sroka, Irena Niedziela(siostra zakonna), Damian(M) Wasielewski i zm. z rodziny.

 

 

Intencje Mszalne  22 - 29.01.2023r. III Niedziela Zwykła 22.01.2023 7.30 1/+ Stanisława(k) I Wojciech Chlebowscy, Tadeusz I Kazimiera(k) Michalak I Zm. Z Tych Rodzin. 2/+ Jerzy Musiał- Int. Od Heleny Kubiak Z Synem. 9.00 1/ W Intencji Antoniny W 1 Roczn. Urodzin Z Podziękowaniem Za OtrzyMane łAski I Z Prośbą O Dalsze Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha ŚW., Opiekę Matki Bożej, ŚWiętych Patronów, Aniołów Stróżów I łAskę Zdrowia Dla Antoniny I Całej Rodziny oraz o Szczęśliwe rozwiązanie. 10.30 1/+ Marianna(k), Bolesław(m) Morgiel, Kazimiera(k), Jan Jamry,       Marian(m) Barczak, Irena, Jan Ignasiak. 12.00 1/+ Michał Zybała- Int. Od Mamy I Brata Marcina Z Rodziną. 18.30 1/+ Marek Napierała W 1 R.śm., Antoni(m) Szóstak W 6 R.śm. I Zm. Z Rodziny.

Poniedziałek 23.01.2023 7.00 1/+ Sabina Konieczna- Int. Od Cioci Uli Z Sulmierzyc. 2/+ Sabina Konieczna- Int. Od Tomasza I Marzeny Mazurkiewicz. 18.00 Nie Ma Mszy śW. - Kolęda Wtorek 24.01.2023 7.00 1/+ Krzysztof(m) Szóstak- Int. Od Ilony I Grzegorza Królów Z Córkami I Zięciem. 2/+ Michał Zybała- Int. Od Pracowników Firmy ,,Olker”. 3/+ Michał Zybała- Int. Od Kuzyna Andrzeja Z żOną I Dziećmi. 18.00 Nie Ma Mszy śW. - Kolęda.  

ŚRoda 25.01.2023  7.00 1/+ Sabina Konieczna- Int. od Rodziny Worsztynowiczów I Breierów.

2/+ Janina(k) Kaik- Int. Od Rodziny Chudzińskich. 3/+ Józef Czubak – od żony Ireny. 18.00 Nie Ma Mszy św. - Kolęda.

Czwartek 26.01.2023 7.00 1/+ Barbara Kaczmarek- Int. Od Rodzin Zychów I Gruszków. 2/+ Maria Paterek – Od Siostry Zofii Z Rodziną. 18.00 Nie Ma Mszy śW. - Kolęda.  

Piątek 27.01.2023 7.00 1/+ Edmund(m) Jamry- Int. od frodziny Kozalów.

2/+ Michał Zybała – od Kuzynki Katarzyny Z Mężem I Synami.

3/+ Józef Czubak – od córki Doroty z Sebastianem.  18.00 Nie Ma Mszy św. - Kolęda.

Sobota  28.01.2023  7.00 1/+ Natalia I Ignacy Kniter, Katarzyna I Franciszek(m) Nowaczyńscy i zmarłych Z rodziny. 2/+ Maria Paterek – Od Chrześnicy Honoraty Z Rodziną. 18.00 1/+ Za Zmarłych Z Rodzin Płonków, Misiaków, Tysiaków, Mikołajczyków I Kazimierz(m) Kijewski.

IV Niedziela Zwykła 29.01.2023 7.30 1/ W 40 Roczn. śLubu Iwony i Ireneusza z Podziękowaniem za Otrzymane łAski i z Prośbą O Dalsze Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha ŚW., opiekę Matki Bożej, ŚWiętych Patronów, Aniołów Stróżów I łAskę zdrowia Dla Jubilatów I Całej Rodziny. 2/+ Ryszard(m) Brzeziński- Int. Od Wnuków Michaliny I ŁUkasza. 9.00 1/+ Krzysztof(m) W 9 R.śm. I Edmund(m) Zielonka I Zm. Z Rodziny. 10.30 1/+ Stanisława(k) I Stanisław(m) Paterek I Zm. Z Rodziny. 12.00 1/ Za Parafian. 18.30 1/+ Tadeusz I Marianna(k) Sroka, Irena Niedziela(siostra Zakonna), Damian(m) Wasielewski i zm. z Rodziny. 

 

INTENCJE MSZALNE  22 - 29.01.2023r.

III Niedziela
Zwykła
22.01.2023

7.30

1/+ Stanisława(K) i Wojciech Chlebowscy, Tadeusz i Kazimiera(K)
       Michalak i zm. z tych rodzin.

2/+ Jerzy Musiał- int. od Heleny Kubiak z synem.

9.00

1/ W intencji Antoniny w 1 roczn. urodzin z podziękowaniem za otrzy-
     mane łaski i z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha
     Św., opiekę Matki Bożej, Świętych Patronów, Aniołów Stróżów
     i łaskę zdrowia dla Antoniny i całej rodziny oraz o szczęśliwe rozwiązanie.

10.30

1/+ Marianna(K), Bolesław(M) Morgiel, Kazimiera(K), Jan Jamry,
      Marian(M) Barczak, Irena, Jan Ignasiak.

12.00

1/+ Michał Zybała- int. od mamy i brata Marcina z rodziną.

18.30

1/+ Marek Napierała w 1 r.śm., Antoni(M) Szóstak w 6 r.śm.

i zm. z rodziny.

Poniedziałek
23.01.2023

7.00

1/+ Sabina Konieczna- int. od cioci Uli z Sulmierzyc.

2/+ Sabina Konieczna- int. od Tomasza i Marzeny Mazurkiewicz.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda

Wtorek
24.01.2023

 

7.00

1/+ Krzysztof(M) Szóstak- int. od Ilony i Grzegorza Królów z córkami i zięciem.

2/+ Michał Zybała- int. od pracowników firmy ,,OLKER”.

3/+ Michał Zybała- int. od kuzyna Andrzeja z żoną i dziećmi.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

 Środa 25.01.2023

 

 7.00

1/+ Sabina Konieczna- int. od rodziny Worsztynowiczów i Breierów.

2/+ Janina(K) Kaik- int. od rodziny Chudzińskich.

3/+ Józef Czubak – od żony Ireny.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

Czwartek

26.01.2023

 

7.00

1/+ Barbara Kaczmarek- int. od rodzin Zychów i Gruszków.

2/+ Maria Paterek – od siostry Zofii z rodziną.

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

 Piątek
27.01.2023

 

 

7.00

1/+ Edmund(M) Jamry- int. od rodziny Kozalów.

2/+ Michał Zybała – od kuzynki Katarzyny z mężem i synami.

3/+ Józef Czubak – od córki Doroty z Sebastianem. 

18.00

Nie ma Mszy św. - kolęda.

Sobota 

28.01.2023

 

 7.00

1/+ Natalia i Ignacy Kniter, Katarzyna i Franciszek(M) Nowaczyńscy i
       zmarłych z rodziny.

2/+ Maria Paterek – od chrześnicy Honoraty z rodziną.

18.00

1/+ Za zmarłych z rodzin Płonków, Misiaków, Tysiaków, Mikołajczyków i Kazimierz(M) Kijewski.

IV Niedziela
Zwykła
29.01.2023

7.30

1/ W 40 roczn. ślubu Iwony i Ireneusza z podziękowaniem za otrzymane
    łaski i z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św.,
    opiekę Matki Bożej, Świętych Patronów, Aniołów Stróżów i łaskę
    zdrowia dla Jubilatów i całej rodziny.

2/+ Ryszard(M) Brzeziński- int. od wnuków Michaliny i Łukasza.

9.00

1/+ Krzysztof(M) w 9 r.śm. i Edmund(M) Zielonka i zm. z rodziny.

10.30

1/+ Stanisława(K) i Stanisław(M) Paterek i zm. z rodziny.

12.00

1/ Za Parafian.

18.30

1/+ Tadeusz i Marianna(K) Sroka, Irena Niedziela(siostra zakonna), Damian(M) Wasielewski i zm. z rodziny.